Devlet o paraları geri alacak tam 2 ay süre verildi

Rapor, sigortalı olarak çalışan kişilerin hastalık, meslek hastalığı, iş kazası ve analık durumlarında gelir kaybı yaşamamaları için getirilmiş bir sistemdir.

Sigortalı çalışanın işe devamını geçici olarak engelleyen bu durumların mevcut olduğu hallerde maaş ödemesi işveren yerine SGK tarafından yapılır.

Rapor parası, çalışanların yaşadıkları sağlık sorunları veya iş kazaları sonucu işlerine devam edemedikleri dönemlerde maddi destek sağlayan önemli bir sosyal güvenlik hizmetidir.

Böylelikle rapor alan çalışanların gelirlerinde yaşanan kesintiler, devlet tarafından telafi edilir ve bu ödemelerin yapılması için belirli bir prosedür izlenir.

Hastalık halinde geçici iş göremezlik ödeneği, sigortalıların hastalık veya iş kazası sonucu iş yapamayacakları dönemlerde, rapor almaları durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenir. Rapor parasının ne zaman yatacağı genellikle şu adımlara dayalı bir süreci takip eder…

RAPOR PARASI NE ZAMAN YATAR?

Rapor parası, işverenin raporu SGK’ya bildirmesinin üzerinden en geç 15 gün geçmesiyle çalışanların PTT veya e-Devlet üzerinden tanımlanan banka hesabına yatırılır.

Bu ücretin hesaba yatırılmasıyla birlikte 2 ay içerisinde alınması gerekmektedir. Bu süre içerisinde alınmayan ücretler SGK’ya tekrar iade edilebilir.

RAPOR PARASI NE KADAR?

Hastalık halinde geçici iş göremezlik ödeneği yani rapor parası, kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması şartıyla sigortalıya ortaya çıkan iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için verilmektedir.

Hastalık halinde verilecek geçici iş göremezlik ödeneği,

– Yatarak tedavilerde günlük kazancının yarısı,

– Ayaktan tedavilerde ise günlük kazancın üçte ikisidir.

Buna göre; Asgari ücretlilerin alacağı rapor parası, 2023 yılı için ayakta tedavide günlük 144,5 liradan 223.5 TL’ye, yatarak tedavide de 108,42 liralık tutar 167.68 TL’ye yükseldi.

RAPOR PARASINDAN YARARLANMAK İÇİN ŞARTLAR NELER?

Bir işçiye rapor parası ödenebilmesi için;

– İstirahatın başladığı tarihte sigortalılık niteliğinin sona ermemesi,

– İş göremezliğin başladığı tarihten önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması,

– Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması,

Bazen SGK ile işyerleri arasında mahsuplaşma protokolü düzenlenebilir.

İşçinin raporlu olduğu süre boyunca maaşı tam olarak ödenir, bununla birlikte SGK’ya tahsil edilecek sigorta primine karşılık SGK tarafından ödenecek Geçici İş Göremezlik ücretinin mahsup edilmesi sağlanır.

HASTA OLDUĞUNA DAİR RAPOR NASIL ALINIR?

Raporu alabilmek için öncelikle raporu vermeye yetkisi olan bir sağlık kuruluşuna gidilmelidir.

Özel hastaneler, devlet hastaneleri, aile sağlığı merkezleri, poliklinikler, özel tıp merkezleri, özel sağlık kurumları gibi yerlere ilgili raporu almak için başvuruda bulunulabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x