Özel sektörün yurt dışı kredi borcu kasımda arttı

Merkez Bankası (TCMB) 2023 Kasım’a ilişkin Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcunu açıkladı.

Kasım sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2022 yıl sonuna göre 4,8 milyar dolar artarak 163,6 milyar doları oldu.

Vadeye göre incelendiğinde, 2022 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 3,5 milyar dolar artarak 154,2 milyar dolar; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 1,3 milyar dolar artarak 9,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 3,2 milyar ABD doları arttığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 1,2 milyar ABD doları artışla 15,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları önemli bir değişiklik göstermediği, tahvil stoku ise 1,2 milyar ABD doları azalarak 1,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 360 milyon ABD doları azaldığı, tahvil stokunun ise 221 milyon ABD doları artarak 9,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

BANKALARIN KREDİ BORÇLANMALARI AZALDI

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2022 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 271 milyon ABD doları azalışla 4,8 milyar ABD doları; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 718 milyon ABD doları artışla 1,8 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Kasım sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 4,7 milyar ABD doları artarak 108,1 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 702 milyon ABD doları artarak 8,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

YÜZDE 58,5’i DOLAR CİNSİNDEN

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 154,2 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 58,5’inin ABD doları, yüzde 36,1’inin Euro, yüzde 2,2’sinin Türk lirası ve yüzde 3,2’sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

9,4 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 40,2’sinin ABD doları, yüzde 31,1’inin Euro, yüzde 23,0’ının Türk lirası ve yüzde 5,7’sinin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Kasım sonu itibarıyla, 154,2 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 36,8’ini finansal kuruluşların, yüzde 63,2’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Aynı dönemde, 9,4 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 69,9’unu finansal kuruluşların, yüzde 30,1’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, kasım sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 51,6 milyar ABD doları tutarında olduğu gözlendi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x